Otázky a odpovede

1. Čo je žula?

Granit alebo žula je felzická hlbinná vyvretá hornina ktorej farba je zvyčajne svetlá (biela, sivá) s odtieňmi zelenkastej, ružovej, alebo modrej, ale, ak je prítomné väčšie množstvo tmavo sfarbených minerálov, môže byť aj tmavá. Minerály v granitoch sú väčšinou dobre vykryštalizované, niekedy sa vyskytujú aj výrastlice – daná hornina sa volá porfyrický granit. Štruktúra hornín je hrubozrnná, čo znamená, že drobné minerály sú viditeľné i voľným okom. Textúra je neusporiadaná, draselné živce často tvoria plne vyvinuté výrastlice, zatiaľ čo kremeň, ktorý kryštalizoval naposledy vypĺňa priestory medzi ostatnými minerálmi. Granity sú relatívne pevné a tvrdé, často sa využívajú ako stavebný, prípadne, vďaka svojej odolnosti voči zvetrávaniu aj ako obkladový a dekoračný kameň. Hustota je stanovená v rozpätí 2,60 až 2,85 kg.dm−3.

Keďže má žula ako prírodný materiál kryštalickú štruktúru, možno v štruktúre medzi kryštálmi nájsť medzery, štrbiny, ktoré vyzerajú ako praskliny a ukážu sa zväčša po určitom čase. Je to však prirodzená vlastnosť štruktúry kameňa a nie porucha. Táto štruktúra je znak prírodného kameňa a neoslabuje ho ani mu neznižuje trvácnosť

2. Ako sa starať o prírodný kameň?

Medzi najčastejšie používaný prírodný kameň sa radí mramor alebo žula. Sú narezané a vytvarované na mieru a majú vyleštený povrch.

Žula je kameň, ktorý má oveľa menšiu savosť ako mramor a pevnú mikroštruktúru. Preto jej poveternostné podmienky ubližujú oveľa menej. O žulu sa treba starať minimálne. Kvôli kráse a lesku je občas potrebné povrch preleštiť chemickými prípravkami (AKEMI, BELLINZONI). Je potrebné dbať na to, aby doplnky nezačali korodovať, môžu nasiaknuť do povrch kameňa. 

Mramor je savý a mäkší ako žula, preto je jeho životnosť oveľa kratšia. Do štruktúry mramoru sa v zime dostane voda, ktorá naruší povrchovú štruktúru. Začne mrviť a praskať, čím vzniknú vhodné podmienky na uchytenie machu a lišajníkov, ktoré ho ešte viac zničia. Tento proces sa nedá úplne zastaviť, dá sa len spomaliť častým čistením povrchu. Do mramoru veľmi ľahko nasiakne aj hrdza, nečistoty, vtáčí trus a pod. Takisto je potrebné povrch pravidelne ošetrovať a čistiť. Starý mramor sa dá prebrúsiť, čím sa mu vráti hladkosť a čistotu povrchu.

3. Ako sa starať o terazzo?

Sa skladá hlavne z cementu a mramorovej drte. Preto jeho životnosť nie je taká dlhá, ako pri prírodnom kameni. Životnosť však môžete predĺžiť používaním ochranných prípravkov (AKEMI, BELLINZONI). Aby bol výsledok čo najlepší, musí mať pomník čistý a hladký povrch. Pokiaľ je pomník zvetralý, mal by sa prebrúsiť. Veľa ľudí postupuje pri odstraňovaní nečistôt nesprávne a v konečnom dôsledku materiál ešte viac poškodí.
Ako sa vyhnúť poškodeniu terazza/umelého kameňa:
- nepáľte kahance s umelým obalom priamo na kameni , obal je totiž horľavý a môže sa zapáliť spolu s voskom a narobí veľké škody vo svietnikoch a na povrchu umelého kameňa
- nepoužívajte kahance s oceľovým krytom a vence, čo obsahujú kovové časti, kov rýchlo skoroduje a hrdza nasiakne do mikroštruktúry umelého kameňa, odkiaľ sa veľmi ťažko odstraňuje
- pri čistení hrobov by ste nemali používať napríklad drôtene kefy a pod. (poškodíte povrch kameňa)
Odporúčame:
- používať sviečky a kahance s hliníkovým obalom a páliť v lampášoch a misách na sviečky
- vence kupovať bez drôtov, alebo dať pod vence s drôtmi igelit
- na odstránenie bežného znečistenia využívajte čistú vodu
- na chemické čistenie sú vhodné špeciálne prípravky (AKEMI, BELLINZONI, …)
- vyhnite sa prostriedkom, ktoré zanechávajú na povrchu film (Diava, …).

4. Doplnky a spoje

Medzi doplnky patria všetky ozdobné či funkčné predmety pripevnené či položené na pomníku.

Najčastejším problémom sú lampáše. Často je nutné kúpiť nový lampáš, pretože starý zhorel. Dá sa tomu zabrániť tak, že budete používať len nízke kahance s hliníkovým obalom, ktoré sú bezpečné. Najvhodnejšie lampáše sú antikorové, bronzové alebo žulové, nepodliehajú korózii.

Pri vázach, ľudia zabúdajú na to, že v zime sa naplnia vodou a tá ich po zamrznutí roztrhne. Na zimu treba vázu ale aj lampáš prikryť aby nedošlo ku zbytočnému poškodeniu. Na prikrytie použite napríklad igelitovú tašku

Spoje

Veľa ľudí zanedbáva spoje na pomníkoch. Pomníkové diely sú bežne pospájané obyčajným cementom, ktorý pri nesprávnom nanesení môže vypadávať. Na spoje sa používa tiež silikón na kameň, ktorý je estetickejší.