Jednohrob

z bledej žuly od 1 400 €

- obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka

- betónový základ

- žulové zakrytie z bledej žuly

- nápisná tabuľa s podložkou

- grafické spracovanie textu na tabuľu

- nerezový lampáš a váza

- doprava a montáž diela

Dvojhrob

z bledej žuly od 1 800 €

- obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka

- betónový základ

- žulové zakrytie z bledej žuly

- nápisná tabuľa s podložkou

- grafické spracovanie textu na tabuľu

- nerezový lampáš a váza

- doprava a montáž diela

Urnový pomník

z bledej žuly od 800 €

- obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka

- betónový základ

- žulový urnový pomník s tabuľkou z bledej žuly

- grafické spracovanie textu na tabuľu

- nerezový lampáš a váza

- doprava a montáž diela

Výmena zakrytia

- jednohrob z bledej žuly od 1 150€

- dvojhrob z bledej žuly od 1 550€

- obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka

- demontáž a likvidácia pôvodného pomníka

- žulové zakrytie z bledej žuly

- pôvodná nápisná tabuľa

- doprava a montáž diela