GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Kamenárstvo PRIMIČ s.r.o., ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky,

rešpektuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len

"nariadenie GDPR"), ako aj všetky platné zákony týkajúce sa spracúvania a ochrany

osobných údajov. Rešpektujeme súkromie každého návštevníka webovej stránky

www.kvalitnepomniky.sk a www.pomnikyprimic.sk . Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú na našich serveroch šifrované.

Tento dokument sumarizuje informácie ohľadom zberu dát a ich následného spracovania

spoločnosťou PRIMIČ s.r.o..

2. Zber a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť PRIMIČ s.r.o. sa zaväzuje zbierať len tie osobné údaje, ktoré

sú nevyhnutné pre plnohodnotné poskytnutie služby klientovi, prípadne údaje, ku ktorých

zberu, spracovaniu a využívaniu dá používateľ webovej stránky svoj dobrovoľný a

preukázateľný súhlas.

Používaním webových stránok sa niektoré údaje o návštevníkovi webu uchovávajú

automaticky na serveroch spoločnosti PRIMIČ s.r.o., prípadne na serveroch

tretích strán. Účelom spracovania takto získaných údajov je správa systému,

zabezpečenie funkčnosti niektorých funkcionalít webu (napríklad e-mailový formulár) a

zabezpečenie štatistík návštevnosti webovej stránky pre klienta. Nevyhnutné, analytické a funkčné cookies zahŕňajú názov poskytovateľa internetového pripojenia, adresu

internetového protokolu používateľa (IP adresa), informácie o používanom zariadení,

operačnom systéme a prehliadača, prípadne zdroj návštevy webovej stránky. Tieto údaje

sú bez výhrady anonymizované a sú používané na analýzu používateľov webovej stránky na účely jej zlepšovania.

V prípade, že používateľ webovej stránky poskytne klientovi dobrovoľný súhlas so

spracovaním osobných údajov pre účely priameho marketingu (napríklad potvrdením

súhlasu prostredníctvom e-mailového formulára), klient môže so získanými údajmi ďalej

pracovať. Spoločnosť PRIMIČ s.r.o. neručí za to, či spracovanie osobných

údajov používateľov vyhovuje platnej legislatíve. Spoločnosť PRIMIČ s.r.o. môže zabezpečovať klientovi ďalšie služby v oblasti priameho marketingu,

ak sa na tom klient a PRIMIČ s.r.o. vzájomne dohodli. Spoločnosť PRIMIČ s.r.o. sa zaväzuje, že nebude využívať a spracovávať osobné údaje

používateľov v rozsahu väčšom ako je nevyhnutné pre doručenie služby klientovi.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov v súvislosti s webovými

stránkami budú zverejnené na tejto stránke.

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme:

Žiadosti,cenové ponuky a dopyty z webových formulárov

• Meno a priezvisko

• Telefónné číslo

• E-mail

Newsletter

• E-mail

Registrácia na webstránke

• Meno a priezvisko

• Adresa dodania

• Telefónne číslo

• E-mail

Fakturácia a ekonomické náležitosti

• Obchodný názov

• Fakturačná adresa

• IČO

• DIČ

• IČ DPH

3. Bezpečnosť

Spoločnosť PRIMIČ s.r.o. sa zaväzuje, že bude uchovávať osobné údaje

získané prostredníctvom webovej stránky v bezpečí, v zmysle platnej legislatívy a

uskutoční také preventívne opatrenia, ktoré eliminujú riziko straty, úniku, krádeže či inej

formy zneužitia osobných údajov. Zamestnanci spoločnosti PRIMIČ s.r.o. a

zmluvní partneri, ktorí poskytujú služby klientom v mene spoločnosti PRIMIČ s.r.o. sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou, pričom zverejnené údaje nesmú využívať na žiaden iný účel ako nevyhnutne potrebný k poskytnutiu služby klientovi.

Spoločnosť PRIMIČ s.r.o. využíva v niektorých prípadoch nástroje tretích

strán, ale výhradne také, kde je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle platnej

legislatívy.

4. Súbory cookies

Táto webová stránka zhromažďuje a uchováva údaje o používateľoch webu pre účely

štatistiky, optimalizácie a marketingu, a to nástrojmi spoločnosti Google, prípadne iných.

Získané údaje sú anonymizované, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu

používateľovi ani ním používateľa jednoznačne identifikovať.

Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou

Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia. Bližšie informácie o súboroch cookies

sa dočítate na webovej stránke www.aboutcookies.org.

4.1 Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá webová lokalita vo vašom zariadení pri

prezeraní webu. Do súborov cookies sa zaznamenávajú také údaje, ktoré uľahčujú

používanie webovej stránky. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas

uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, aby ste pri opakovanej návšteve

webovej stránky nemuseli niektoré údaje opätovne uvádzať. Analytické cookies sa

používajú na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík a prehľadov o používaní

webovej lokality. Vďaka súborom cookies môžeme webové stránky optimalizovať a

upravovať tak, aby sme zvýšili váš užívateľský zážitok.

4.2 Aké druhy cookies používame?

Nevyhnutné cookies – nevyhnutné alebo technické cookies sú potrebné k tomu, aby

užívateľ mohol využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by

napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

Analytické cookies – pri prezeraní tejto webovej stránky sa údaje o návšteve zapíšu do

analytických nástrojov (GoogleAnalytics, Hotjar a iné), kde sa zbierajú informácie o tom,

ako návštevník používa webovú stránku, ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na

webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by

bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú

anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky. Ak používateľ

nesúhlasí so zaznamenávaním jeho návštevy webovej stránky, v nastaveniach cookies

má možnosť vypnúť analytické cookies.

Funkčné cookies – pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu.

Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne

vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah

užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu

práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne pre

potreby tejto webovej lokality a sú plne anonymizované.

Reklamné cookies – zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás

relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie

zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú

reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad

GoogleAdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej lokality a

klienta. Návštevníkom webovej stránky odporúčame zapnúť zber reklamných cookies pre

lepší užívateľský zážitok a pre zobrazovanie relevantných reklám.

4.3 Je používanie cookies bezpečné?

Súbory cookies používa väčšina webových lokalít a ich používanie je pri rešpektovaní

platnej legislatívy absolútne bezpečné. K dátam uvedených v súboroch cookies má prístup jedine prevádzkovateľ webovej stránky (spoločnosť PRIMIČ s.r.o.), klient a

poskytovatelia externých nástrojov nevyhnutých k správnemu fungovaniu webovej

stránky. Pri výrobe a správe webovej stránky sú používané výhradne také nástroje, ktorých autor, prípadne sprostredkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.

4.4 Mám možnosť vypnúť, prípadne vymazať všetky cookies?

Áno, súbory cookies môžete úplne zakázať, prípadne vymazať históriu cookies priamo vo vašom internetovom prehliadači. Bližšie informácie a návody k tomu, ako je možné vypnúť či vymazať cookies sa dočítate priamo na webovej stránke či v dokumentácii vami používaného internetového prehliadača.

Majte prosím na zreteli, že plná funkcionalita tejto stránky nebude dostupná, keď

budú cookies zakázané. Odporúčame vám ponechať cookies zapnuté.

5. Newsletter

Môžete sa prihlásiť k odoberaniu newslettera poskytnutím osobných údajov a tým vyjadríte súhlas s ich spracovaním na tieto marketingové účely (informácie o akciách, novinkách, výpredajoch, či súťažiach). Pre odhlásenie sa z odberu newslettera môžete požiadať kedykoľvek zaslaním emailu.

Prenos údajov do tretích krajín

Kamenárstvo PRIMIČ s.r.o. nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do

krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické,

bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej

legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené

na zabezpečených dátových serveroch.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností

vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto

zmluvného vzťahu.

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich

povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete

uplatniť:

Právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov

• právo doplniť alebo opraviť osobné údaje

• právo na prístup k údajom

• právo na vymazanie osobných údajov

• právo na obmedzenie spracúvania

• právo vniesť námietku

• právo na podanie sťažnosti

• právo na prenos údajov

Právo na doplnenie a opravu

Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho

užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu

andrejprimic@gmail.com a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom,

komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej

adresy andrejprimic@gmail.com.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to

v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme

podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):

• Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované

• Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované

a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov

• Osobné údaje boli spracované nezákonne

• Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu

alebo medzinárodnej zmluvy

• Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

Právo na obmedzenie spracúvania

• Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov

v nasledovných prípadoch:

• namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť

osobných údajov

• spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné

• vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich

potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov

• namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej

konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane

profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči

spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa

domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi

predpismi na ochranu osobných údajov.